Uneix-te a totes les persones que ja saben com Sumar al nostre país.

Suma-t’hi i fes una donació.

Sumar és una eina al servei de la gent per a continuar avançant en drets: des de la reducció de la jornada laboral a la inclusió del dentista i les ulleres en la sanitat pública. Necessitem el teu suport per a construir un Sumar fort, democràtic i ben articulat que faci possible el compliment de totes aquestes mesures.

Escoltar és Sumar

https://www.youtube.com/watch?v=iNMy1wAe6ZQ

Escolta, diàleg, il·lusió, esperança, futur.

Els ciutadans sabem que la política és l’única eina de la gent comuna per a transformar la realitat. Sumar es tracta d’escoltar, dialogar i construir juntes un projecte ciutadà per a la propera dècada.