Uneix-te a totes les persones que ja saben com Sumar al nostre país.

Suma-t’hi i fes una donació.

Sumar és una eina al servei de la gent per a continuar avançant en drets: des de la reducció de la jornada laboral a la inclusió del dentista i les ulleres en la sanitat pública. Necessitem el teu suport per a construir un Sumar fort, democràtic i ben articulat que faci possible el compliment de totes aquestes mesures.

Escoltar és Sumar

Escolta, diàleg, il·lusió, esperança, futur.

Els ciutadans sabem que la política és l’única eina de la gent comuna per a transformar la realitat. Sumar es tracta d’escoltar, dialogar i construir juntes un projecte ciutadà per a la propera dècada.