Sumatu zaitez eta parte hartu

Zure lankidetza funtsezkoa da Sumar-en. Herritaren mugimentu honek etorkizunari hitz egiten diolako eta aurrera egiteko laguntza eta esku ugari behar dituelako.

Bankuen zein partikularren interesekiko menpekotasunik ez duen proiektu autonomo eta kolektibo bat eraikitzeko behar zaitugu. Zeu zara, zure laguntzarekin, hori posible egiten duena.

Elkartu zaitez gure herrian jada batu diren pertsona guztiengana

Eman Sumar herrialde osoan zabaltzeko!