Documentos e Estatutos

Os nosos estatutos teñen como obxectivo garantir a democracia interna, a transparencia e a participación activa da cidadanía na toma de decisións. Ademais, establecen as liñas éticas que deben rexir a conduta de tódalas persoas integradas en Sumar. Dende aquí convidámoste a coñecer os principios e normativas deste proxecto.

Súmate e doa.

SUMAR é unha ferramenta ao servizo da xente para seguir avanzando en dereitos: dende a redución da xornada laboral á inclusión do dentista e as lentes na sanidade pública. Precisamos o teu apoio para construír un Sumar forte, democrático e ben articulado que faga posible o cumprimento de todas estas medidas.