Documents i Estatuts

Els nostres estatuts tenen com a objectiu garantir la democràcia interna, la transparència i la participació activa de la ciutadania en la presa de decisions. A més a més, estableixen les línies ètiques que han de regir la conducta de totes les persones integrades en Sumar. Des d’aquí et convidem a conèixer els principis i normatives d’aquest projecte.

Suma-t’hi i fes una donació.

Sumar és una eina al servei de la gent per a continuar avançant en drets: des de la reducció de la jornada laboral a la inclusió del dentista i les ulleres en la sanitat pública. Necessitem el teu suport per a construir un Sumar fort, democràtic i ben articulat que faci possible el compliment de totes aquestes mesures.